Zeltik
Celebration
2020
Hall sportif LNBD annexe Alliance

Frequently Asked Questions

WOU FËNNT DEN ZELTIK STATT?

Den Zeltik fënnt an der neier Sportshal vum LNBD am Frankelach (Quartier Italien) hannert dem alen Alliance Terrain statt. De Wee dohinner ass gezeechent.

WHERE WILL THE ZELTIK TAKE PLACE?

The Zeltik will take place at the new LNBD sportshal at Frankelach (Quartier Little Italy), just behind the former Alliance football ground. There will be Zeltik signs guiding you to the new venue.

KANN ECH OCH MAT KREDITKAARTE BEZUELEN?

Jo, wéi all Joer kënn Dir mat Visa, Mastercard, American-Express, Maestro, Bancomat, V-Pay a Minicash bei eis bezuelen.

CAN I PAY BY CREDIT CARD?

Like every year, you can pay either by Visa, Mastercard, V-Pay, American-Express, Maestro, Bancomat or Minicash.

HU DIR DËST JOER ENG GARDEROBE?

Jo. Leider ass d’Kapazitéit vun der Garderobe limitéiert. Déi éischt si vir. Merci fir Äert Versteesdemech.

WILL THERE BE A WARDROBE?

Yes. Unfortunately, the wardrobe capacity is limited. First come, first served.

WOU KANN ECH PARKEN?

An engem Ëmkrees vu max. 10 Minutten ze Fouss si genuch Parkplaze fir all eis Visiteuren. Eist Parking-Team guidéiert iech op déi fräi Sitten. Eng Navette zirkuléiert am 15 Min.-Takt tëschent dem Zeltik-Site an dem Parking.

WHERE CAN I PARK MY CAR?

There are enough parking spots for all our visitors within 10 minutes walking distance. Our parking team will guide you to the different areas. A shuttle bus runs at 15 min. intervals between the Zeltik site and parking.

GINN ET OCH SËTZPLAZEN?

Et gi ronn 250 Sëtzplazen an der Hal. An dofir gëllt: deen Éischten ass vir.

WILL THERE BE ANY SEATS?

Around 250 seats are available. If you want a seat, you’d better make sure to be among the very first to enter the hall.

KANN ECH OCH MAM BUS OP DEN ZELTIK FUEREN?

Mat eisem Partner Voyages Emile Weber, bidde mer Iech d’Méiglechkeet fir 18€ doheem ofgeholl a nees heem gefouert ze ginn. Reservatiounen op www.emile.lu

CAN I COME TO THE ZELTIK BY BUS?

With our partner Voyages Emile Weber, we are can offer a personalized pick-up service for 18€. A minibus will pick you up at home and tack you back at an agreed time. Bookings at www.emile.lu