Zeltik
Celebration
2022
CCRD opderschmelz
Zeltik
Celebration
2022
Place de l’Hôtel de Ville

Frequently Asked Questions

WOU FËNNT DEN ZELTIK STATT?

Den Zeltik Festival fënnt dëst Joer zwee Mol statt.

Et gëtt eng Mäerz Session am Centre Culturel opderschmelz den 12. Mäerz mat The Danceperados of Ireland, Kila & The Paperboys. All d’Ticketen déi scho kaf sinn, bleiwen natierlech gülteg fir dësen Datum.

Dann zelebréiere mir den Zeltik erëm den 19. Juni op der Gemengeplaz zu Diddeleng mat Red Cardell, Mànran, Paddy Goes To Holyhead, der Luxembourg Pipe Band a ville méi. Dësen zweeten Datum ass gratis. Well mir dat all verdéngt hunn no deene leschte puer Méint.

WHERE WILL THE ZELTIK TAKE PLACE?

The Zeltik Festival will be taking place twice this year.

There will be a March session at the Cultural Center opderschmelz on 12th March feat. The Danceperados of Ireland, Kila & The Paperboys. Tickets already bought will remain valid of course.

And then, we’ll celebrate Zeltik again in June, on the 19th, on the Dudelange Town Square, with Red Cardell, Mànran, Paddy Goes To Holyhead, the Luxembourg Pipe Band and many more. This edition will be for free. Just because we all deserve it after these last couple of months.